Advies & begeleiding

Advies kan bestaan uit advies over medezeggenschapsprocessen of andere organisatieprocessen.
Graag bespreek ik vrijblijvend met u waar uw behoefte ligt en of ik u kan helpen.

Inrichting & ondersteuning

Bij inrichting en ondersteuning kunt u denken aan:

 • Het opstarten en begeleiden van een nieuwe ondernemingsraad;
 • Inrichting van uw secretariaat;
 • Het opstellen van reglement of convenant;
 • Het opzetten van de vergadercyclus;
 • De organisatie van verkiezingen;

Professionalisering & versterking

 • Wilt u de medezeggenschap naar een hoger plan tillen?
 • Kan de samenwerking tussen OR en bestuurder een positieve impuls gebruiken?
 • Wilt u effectiever zijn in de medezeggenschap?
 • Hebt u behoefte aan een tijdelijke ambtelijk secretaris?
 • Zou u graag betere adviezen uitbrengen?
 • Wilt u de communicatie met de collega’s die u vertegenwoordigd verbeteren?
 • Komt de medezeggenschap niet goed uit de verf?

Allemaal vragen die passen bij de kennis en ervaring van CKMO. Ik denk graag met u mee over oplossingen van alle mogelijke vragen betreffende uw organisatie of medezeggenschap.

Training en coaching

Een ondernemingsraad bestaat veelal uit heel betrokken en enthousiaste medewerkers. Echter, op het gebied van medezeggenschap zijn het vaak goedbedoelende amateurs wiens kennis en ervaring op een heel ander vlak liggen.

Om  OR-leden beter in het vakgebied van de medezeggenschap te laten groeien denk ik graag mee hoe dit binnen uw organisatie het beste geregeld kan worden.

U kunt bijvoorbeeld denken aan het trainen en coachen van het dagelijks bestuur voor wat betreft leiderschap en procesbegeleiding.

U kunt ook denken aan training van nieuwe OR-leden, zodat zij de basisbeginselen  van medezeggenschap leren.

Daarnaast is het aanpakken van thema’s een  goede mogelijkheid om kennis te vergroten en de medezeggenschap op een hoger plan te tillen.

Hoe ik dit voor u vorm kan geven bespreek ik graag met u.