Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veiligheidsregio’s (LOOV) – heden

Vanaf 10 januari 2024 ben ik ambtelijk secretaris van het LOOV met de opdracht om het optimaal functioneren van het LOOV als belangenbehartiger van de ondernemingsraden van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland te faciliteren.

Van Loon Group september 2023 – heden

Vanaf 15 september 2023 adviseer, begeleid en ondersteun ik de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) van de Van Loon Group.

Pathologie Zuid West Nederland 23 september 2023 – 15 januari 2024

Van 23 september 2023 tot 15 januari 2024 heb ik de een jaar jonge ondernemingsraad van Pathologie Zuid West Nederland  verder op weg geholpen om een krachtige ondernemingsraad te zijn.

Veiligheidsregio Brabant Noord,  15 september 2023 – heden

Ik voel me heel vereerd dat de ondernemingsraad me voor de tweede keer heeft gevraagd om de ondernemingsraad, vanwege ziekte van de ambtelijk secretaris, te adviseren, coachen en ondersteunen. In eerste instantie tot 1 januari 2024, maar inmiddels is mijn opdracht verlengd tot 1 juli 2024. Met verkiezingen in april 2024 en vernieuwing van de medezeggenschap binnen de veiligheidsregio is dit een heerlijke opdracht waar ik  veel van mijn kennis en ervaring in mag zetten.

Gemeente Nijmegen,  1 december 2022 – 1 december 2023

Als senior beleidsmedewerker medezeggenschap heb ik de ondernemingsraad en zijn commissies geadviseerd en ondersteund bij onder andere de verkiezingen. Achterbanraadplegingen met behulp van het tool Circlelytics waren voor mij nieuw, waarbij ik de nut en de toegevoegde waarde van het gebruik van dit tool voor de medezeggenschap in een grote organisatie heb gewaardeerd.

Woonin,  14 april 2022 – 1 februari 2023

Constance heeft in de rol van ambtelijk secretaris bij Woonin de ondernemingsraad tijdens een fusietraject op tactisch/ strategisch niveau begeleid. Met haar helicopterview, proactieve houding en alertheid is Constance van enorm toegevoegde waarde geweest tijdens dit traject. Een echt proces- en organisatietalent met een hele krachtige schrijfwijze!

Manon Veldhuizen, contractmanager en voorzitter OR Woonin

GGZ Momentum, 8 februari 2022 – 1 april 2022

Constance heeft ons enorm geholpen met het opzetten van een ondernemingsraad in zeer moeilijke tijden binnen onze organisatie. Zij was daarin erg behulpzaam, goed adviserend, een vraagbaak. Alle OR- leden omarmde haar in dat wat ze deed. Omdat we zo beginnend waren heeft ze ons bij de hand genomen en ons de weg gewezen. Dat is als zo ontzettend fijn ervaren. Ze weet precies daar waar ze moet gaan staan en daar waar ze met momenten wat terug uit moest gaan staan. Ze is integer en betrouwbaar. Heeft haar dingen op orde, gaat voor dingen staan en is  bovenal betrokken. Ondanks dat we kort met haar mochten werken heeft ze een enorme indruk achter gelaten. Haar opdracht moest plots stoppen toen onze organisatie overgenomen werd. Dat heeft ons als OR-leden zeer gedaan.

Ingrid van Zutven, systeemtherapeut en voorzitter ondernemingsraad GGZ Momentum

Wij Techniek, 19 mei 2021 – 1 april 2022

Constance heeft onze jonge OR een mooi fundament gegeven. Zowel op inhoud als op structuur. Deskundigheid en adviezen worden op een plezierige manier aangereikt. Constance zet de OR in zijn kracht.

Hans Haring, Projectmanager Onderwijs en Voorzitter OR

Pallas, tussentijdse evaluatie 18 maart 2022 – heden

Sinds augustus 2021 ben ik als ambtelijk secretaris van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden aan Stichting Pallas. Op 18 maart 2022 hebben we geëvalueerd hoe het ging en hoe we het komende jaar verder gaan. We zijn blij met elkaar en hebben de opdracht verlengd.

De mooie woorden die de voorzitter van het college van Bestuur, Wanda Kasbergen, en voorzitter van de GMR, spraken mag ik delen.

Bij de eerste ontmoeting is Constance vriendelijk, gelijk aangehaakt en belangstellend. Als je haar wat beter leert kennen ontmoet je een rustige en tegelijkertijd heel bevlogen persoonlijkheid met een brede interesse. In haar werk laat ze gedrevenheid en stevigheid zien. Haar kracht is haar heldere communicatie, inzicht in communicatielijnen en het staan voor juistheid in verantwoordelijkheden en procedures. Bij ingewikkelde zaken heeft zij een onderzoekmatige aanpak waarin ze de problematiek verkend, het even laat bezinken, opnieuw bekijkt en oppakt en haar strategisch handelen hierop aansluit. Ze heeft een autonome, oplossingsgerichte en onafhankelijke aanpak waardoor ze vrij een positie in kan nemen. Ze is betrokken bij de stichting, de GMR en het stafbureau. Iedereen vind het heel fijn om met jou samen te werken. Lijnen lopen goed en zowel de bestuurder als de voorzitter van de GMR worden hierdoor ontzorgd.

De stichting heeft veel baat bij je deskundige werkwijze, je fijne persoonlijkheid en soms ook relativerende opmerkingen.

Novadic-Kentron , 1 juni 2021 – 1 januari 2022

Constance is vanaf 1 juni 2021 werkzaam geweest als ambtelijk secretaris OR in NK. In die periode hebben we haar leren kennen als een zeer kundige collega. Ze is verbaal zeer vaardig zowel in woord als geschrift. De WOR kent geen geheimen voor haar. Daarnaast kan ze, door haar brede ervaring ook buiten deze rol, prima overstijgend denken. Haar plezierige persoonlijkheid, zeer constructieve aard, proactieve houding waarin ze steeds toewerkt naar goede samenwerking en een goed verloop van de medezeggenschapsprocessen, maken dat ik Constance van harte aanbeveel.

Erik-Jan Zwiep, HR-Manager en leidinggevende

Arrondissementsparket Midden-Nederland 1 mei 2020 – 1 juni 2021

Ik heb Constance leren kennen als een fijne en kundige collega. Als ambtelijk secretaris heeft zij onze OR ontzettend goed bijgestaan, zowel praktisch als inhoudelijk. Constance neemt geen blad voor de mond, maakt duidelijke afspraken en weet waar zij het over heeft. Kortom een echte aanwinst als je iemand zoekt die zowel strategisch als organisatorisch adviseert en ondersteunt.

Joline van der Pal, Parketsecretaris Openbaar Ministerie en vicevoorzitter OR Arrondissementsparket Midden-Nederland

Veiligheidsregio Brabant Noord / Brandweer Brabant Noord (VRBN), 17 februari 2020 – 19 juni 2020

Ik ben zeer tevreden over het werk dat Constance als interim ambtelijk secretaris bij Veiligheidsregio Brabant Noord / Brandweer Brabant Noord heeft gedaan vanwege ziektevervanging. Ze verstaat haar vak, ze is een serieuze harde werker, ze stelt zich neutraal op en is zeer adviesvaardig.

Caroline Reitsma, projectmanager en voorzitter OR VRBN

Gemeente Tiel, 14 maart 2019 – 1 juli 2019

Constance heeft de ondernemingsraad van de gemeente Tiel ondersteund met haar vaardigheden. Ze heeft jarenlange gedegen kennis van ondernemersraden en de daarbij behorende wettelijke zaken. Wij hebben haar ervaren als adequaat, proactief en gedegen. Daarbij een heel fijne collega om mee samen te werken.

Fredi van Sunten,, communicatiemedewerker, adviseur KKC en OR-lid bij gemeente Tiel

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) 14 maart 2019- 1 juli 2019

Constance is een deskundige en ervaren ambtelijk secretaris. Ze heeft ons goed ondersteund, ze is heel vriendelijk.

Jacomina Gravendeel, preventiemedewerker, Ergocoach en OR-lid BWB

Fontys Hogeschool Kind en Educatie (28 januari 2019- 30 mei 2019)

Ik heb in mijn rol als examencommissielid bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie Constance ervaren als een persoon die goed kan analyseren, snel de transfer kan maken van de ‘casus’ naar algemene regelgeving. Constance is accuraat, durft knopen door te hakken en kan standpunt innemen vanuit het perspectief vanuit zowel de docent/organisatie als vanuit de student.

Joost van Berkel, Master of Education en vicevoorzitter examencommissie bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Fontys Hogeschool Kind en Educatie 2018 – 2019

In 2019 heeft Constance 5 maanden bij ons (Fontys Hogeschool Kind en Educatie) gewerkt als interim ambtelijk secretaris van de examencommissie wegens ziektevervanging.

Ik heb haar leren kennen als een prettig mens, die ook duidelijk kan maken wat er wel en niet kan.

Zij is snel ingewerkt in de materie en werkt geordend en accuraat. Ik zou haar zondermeer aanbevelen voor dergelijke werkzaamheden.

Karina Willems, teamleider en leidinggevende