Sinds augustus 2021 ben ik als ambtelijk secretaris van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden aan Stichting Pallas. Op 18 maart 2022 hebben we geëvalueerd hoe het ging en hoe we het komende jaar verder gaan. We zijn blij met elkaar en hebben de opdracht verlengd.

De mooie woorden die de voorzitter van het college van Bestuur, Wanda Kasbergen, en voorzitter van de GMR, spraken mag ik delen.

Bij de eerste ontmoeting is Constance vriendelijk, gelijk aangehaakt en belangstellend. Als je haar wat beter leert kennen ontmoet je een rustige en tegelijkertijd heel bevlogen persoonlijkheid met een brede interesse. In haar werk laat ze gedrevenheid en stevigheid zien. Haar kracht is haar heldere communicatie, inzicht in communicatielijnen en het staan voor juistheid in verantwoordelijkheden en procedures. Bij ingewikkelde zaken heeft zij een onderzoekmatige aanpak waarin ze de problematiek verkend, het even laat bezinken, opnieuw bekijkt en oppakt en haar strategisch handelen hierop aansluit. Ze heeft een autonome, oplossingsgerichte en onafhankelijke aanpak waardoor ze vrij een positie in kan nemen. Ze is betrokken bij de stichting, de GMR en het stafbureau. Iedereen vind het heel fijn om met jou samen te werken. Lijnen lopen goed en zowel de bestuurder als de voorzitter van de GMR worden hierdoor ontzorgd.

De stichting heeft veel baat bij je deskundige werkwijze, je fijne persoonlijkheid en soms ook relativerende opmerkingen.