Tijdens de kerstdagen heb ik het boek ‘Gefeliciteerd, je hebt een OR’ van Rob Kusters gelezen. Ik vond het leuk om mijn eigen brede ervaring in medezeggenschapsland te herkennen in het beeld van Rob.

Het boek gaat over interactie tussen ondernemingsraad en bestuurder. Het is vlot en toegankelijk geschreven, waardoor het de bestuurder niet veel moeite kost om inzicht te krijgen in wederzijdse verwachtingen, rolopvattingen en vertrouwen. Dit helpt om effectiever met een OR samen te werken.

Rob gaat, heel wijs, niet in op de invloed van persoonlijke motieven van medewerkers om zitting te nemen in een ondernemingsraad. Meestal zijn deze zuiver, soms naïef, maar soms ook onoprecht. Onzuivere motieven kunnen medezeggenschap negatief beïnvloeden. Als bestuurder heb je daar weinig invloed op terwijl het de groepsdynamiek binnen de ondernemingsraad, en daarmee het functioneren van de medezeggenschap, sterk kan bepalen.

Als aanvulling op het boek zou ik iedereen het volgende mee willen geven:
Een factor die een belangrijke positieve rol kan spelen in de medezeggenschap is, in mijn ervaring, het toevoegen van een goed gekwalificeerde en ervaren ambtelijk secretaris. Zowel bestuurder als OR denken vaak te licht over de bijdrage van de ambtelijk secretaris. Als “vaste” constante factor kan een ambtelijk secretaris met een goed opleidingsniveau, kennis en vaardigheden medezeggenschap naar een hoger niveau brengen en houden. Zie de ambtelijk secretaris niet alleen als administratieve ondersteuner, maar als onafhankelijk inhoudsdeskundige, adviseur, coach, trainer en procesbegeleider.

Tot slot: Voor goede medezeggenschap is doorstroming en vernieuwing belangrijk. Een bepaling in het reglement waarin een maximale zittingstermijn voor OR-leden is geformuleerd is een voorwaarde om te voorkomen dat een ondernemingsraad vastroest en leden hun loopbaan vullen als OR-lid. Als iedere ondernemingsraad daarnaast, gesteund en gefaciliteerd door de organisatie, serieus en met aandacht zijn verkiezingen organiseert blijft de medezeggenschap dynamisch en representatief voor de organisatie.